Política de privacidad

 • POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  Esta política de privacidade establece a forma na que se van a xestionar os datos persoais nesta web. É imprescindible que a leas e aceptes antes de seguir navegando. A empresa titular de aspamite.org é ASPAMITE (en diante A EMPRESA). Entre os valores cos que nos identificamos están a transparencia, por iso desexamos que coñezas dende o inicio, que a privacidade dos teus datos é moi importante para nós. Nesta declaración de privacidade explícase que datos persoais recompilamos dos nosos usuarios e como os empregamos. Convidámoste a ler detidamente estes termos antes de
  facilitar os teus datos persoais nesta web.
 • ADVERTENCIA MENOR DE IDADE
  Os maiores de trece anos poderán rexistrarse en aspamite.org como usuarios sen o previo consentimento dos seus pais ou titores. No caso de menores de trece anos requírese o consentimento dos pais ou titores para o tratamento dos seus datos persoais. En ningún caso se solicitarán do menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade dos outros membros da familia, sen o consentimento destes. Se es menor de trece anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais non debes rexistrarte como usuario. Nesta web respéctanse e cóidanse os datos persoais dos usuarios. Como usuario debes saber que os teus dereitos están garantidos. Esforzámonos en crear un espazo seguro e confiable e por iso queremos compartir os nosos principios respecto a túa privacidade:
   Nunca solicitamos información persoal a menos que realmente sexa necesaria para prestarche os servizos que nos requiras.
   Nunca compartimos información persoal dos nosos usuarios con ninguén, excepto para cumprir coa lei ou en caso que contemos coa túa autorización expresa.
   Nunca utilizaremos os teus datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.
  É preciso advertir que esta Política de Privacidade podería variar en función de esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que se aconsella aos usuarios que a visiten periodicamente. Será aplicable no caso de que os usuarios decidan encher algún formulario de calquera dos formularios de contacto onde se soliciten datos de carácter persoal. A EMPRESA adecuou esta web ás esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico ( LSSICE ou LSSI).
 • RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS PERSOAIS
   Identidade do Responsable: ASPAMITE
   NIF/CIF: G15513641
   Enderezo: TRAVESÍA DAS GALANAS, 71 – CALO – 15886 TEO – A CORUÑA
   Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
   Actividade: Asociación de pais de persoas con diversidade funcional
   Inscrita no Rexistro Mercantil de ______ Tomo:_____ Folio:______ Libro:_____
  Folla:_____ Data:________
  A efectos do previsto no Regulamento Xeral de Protección de Datos antes citado, os datos persoais que nos envíes a través dos formularios da web, recibirán o tratamento de datos de "Usuarios web e subscritores". Para o tratamento de datos dos nosos usuarios, implementamos todas as medidas
  técnicas e organizativas de seguridade establecidas na lexislación vixente.
 • PRINCIPIOS QUE APLICAREMOS A TÚA INFORMACIÓN PERSOAL
  No tratamento dos teus datos persoais, aplicaremos os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos:
   Principio de licitude, lealdade e transparencia: Sempre imos requirir o teu consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para un ou varios fins específicos que che informaremos previamente con absoluta transparencia.
   Principio de minimización de datos: Só imos solicitar datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que os requirimos. Os mínimos posibles.
   Principio de limitación do prazo de conservación: os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función á finalidade, informarémosche do prazo de conservación correspondente, no caso de subscricións, periodicamente revisaremos as nosas listas e eliminaremos aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.
   Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e se garanta confidencialidade. Debes saber que tomamos todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos nosos usuarios por parte de terceiros.
 • COMO OBTIVEMOS OS TEUS DATOS?
  Os datos persoais que tratamos NA EMPRESA proceden de:
   Formulario de contacto
   Formulario de solicitude de servizos
 • CALES SON OS TEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITAS OS TEUS DATOS?
  O interesado pode exercer os seguintes dereitos:
  Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
  Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
  Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
  Dereito a opoñerse ao tratamento.
  Dereito á portabilidade de datos.
  Dereito a retirar o consentimento prestado.
  Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se na Entidade estamos a tratar datos persoais sobre eles, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos e, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas  circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. Neste caso, a entidade, deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
  Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Podes exercer os teus dereitos a través dos medios de contacto indicados nesta política, enviando un email a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ou ben dirixir un escrito a TRAVESÍA DAS GALANAS, 71 - CALO - 15886 TEO - A Coruña, así como obter máis información sobre os teus dereitos e acceder a modelos para o seu exercicio na seguinte dirección web:
  http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCuidadano/derechos Así mesmo, informarémosche do teu dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se a petición de exercicio dalgún dereito non foi satisfeita correctamente ou se por calquera outro motivo consideras que os teus datos persoais non están a ser tratados correctamente. Para iso poderás dirixirte á seguinte dirección web: http://www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formSpam/spamDenuncia En cumprimento do previsto no artigo 21 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da
  información e comercio electrónico, se vostede non desexa recibir máis información sobre os nosos servizos, pode darse de baixa na dirección de correo electrónico da entidade, indicando no asunto "Non enviar correos".
 • CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS?
  Cando un usuario se conecta con esta web por exemplo para comentar un post, mandar un correo ao titular, subscribirse ou realizar algunha contratación, está a facilitar información de carácter persoal da que é responsable A EMPRESA. Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, o usuario dá o seu consentimento para que a súa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por aspamite.org só como se describe
  no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade. Na EMPRESA existen diferentes sistemas de captura de información persoal e trato da información que nos facilitan as persoas interesadas co seguinte fin por cada sistema de captura (formularios):
   Formulario de contacto: Solicitamos os seguintes datos persoais: Nome, email, para responder os requirimentos dos usuarios. Por exemplo, podemos utilizar eses datos para responder á túa solicitude e dar resposta ás dúbidas, queixas, comentarios ou inquietudes que poidas ter relativas á información incluída na web, os servizos que se prestan a través da web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos na web, así como calquera outras consultas que poidas ter e que non estean suxeitas ás condicións de contratación. Infórmoche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores dentro da UE.
   Formulario de solicitude de servizos: Solicitamos os seguintes datos persoais:
  Nome, email, teléfono, dirección, para solicitar algún dos servizos que pon a disposición dos seus usuarios. A información solicitada permitirá solicitar o servizo correspondente para unha posible tramitación do mesmo offline. As solicitudes serán respondidas por correo electrónico. A web non permite xestionar pagos directamente. Infórmoche que os datos que nos facilitas estarán situados nos servidores dentro da UE.
  Existen outras finalidades polas que tratamos os teus datos persoais:
   Para garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.
   Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece esta web.
   Tamén se recollen outros datos non identificativos que se obteñen mediante algunhas cookies que se descargan no computador do usuario cando navega nesta web que detallo na política de cookies.
   Para xestionar as redes sociais. A EMPRESA pode ter presenza en redes sociais. O tratamento dos datos que leva a cabo das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais das páxinas oficiais de aspamite.org rexerase por este apartado. Así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e aceptadas previamente polo usuario. Tratará os seus datos coas finalidades de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informando de actividades, produtos ou servizos da EMPRESA. Así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso utilizaremos os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual. De acordo ao establecido no regulamento xeral de protección de datos europeo (RGPD) 2016/679, ASPAMITE con enderezo en TRAVESÍA DAS GALANAS, 71 – CALO – 15886 TEO – A CORUÑA, será responsable do tratamento dos datos correspondentes a Usuarios da web e subscritores. A EMPRESA non vende, aluga nin cede datos de carácter persoal que poidan identificar ao usuario, nin o fará no futuro, a terceiros sen consentimento previo. Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento aos usuarios informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.
 • REMARKETING
  A función de remarketing permítenos chegar ás persoas que visitasen aspamite.org anteriormente e asociar unha audiencia determinada a unha mensaxe concreta. O remarketing é un método para conseguir que os usuarios que visitaron o noso sitio volvan facelo. Como usuario infórmoche que estou a recompilar información para esta función de remarketing en aspamite.org A información que recompilamos grazas a esta función é recollida polas cookies de Facebook. Podes coñecer os datos que recompilan estas cookies nas seguintes políticas de privacidade de cada servizo:
   Facebook
  Se non queres que a túa información sexa recompilada por estas cookies, podes inhabilitar o uso de cookies de Google a través da configuración de anuncios de Google. Tamén podes inhabilitar o uso de cookies dun provedor terceiro a través da páxina de inhabilitación de Network Advertising Initiative.
  Este tipo de servizos permite interactuar con redes sociais ou outras plataformas externas directamente dende as páxinas desta web. As interaccións e a información obtida por esta web sempre estarán sometidas á configuración de privacidade do usuario en cada rede social. No caso de que se instale un servizo que permita interactuar con redes sociais, é posible que, aínda que os usuarios non utilicen o servizo, este recolla datos de tráfico web relativos ás páxinas nas que estean instalados.
  FACEBOOK ADS
  En aspamite.org utilizamos Facebook ads, a plataforma de publicidade de Facebook, que nos permite crear campañas e anuncios. Ao xerar un anuncio, pódese segmentar o público por:
   Lugar
   Datos demográficos (idade, sexo, etc...)
   Intereses (actividades, aficións, etc...)
   O que mercan por internet e outro canles
   Etc.
  Os datos obtidos a través de Facebook ads están suxeitos a esta política de privacidade dende o momento en que o usuario deixa os seus datos no formulario desta web para unirse ao boletín de subscricións. En ningún caso se utilizará a información procedente de Facebook cunha finalidade diferente.
 • LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS TEUS DATOS
  A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento. Para contactar ou realizar comentarios nesta web requírese o consentimento con esta política de privacidade. A oferta prospectiva ou comercial de produtos e servizos está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.
  Categoría de datos
  As categorías de datos que se tratan son:
  - Datos de identificación
  - Códigos ou claves de identificación
  - Direccións postais ou electrónicas
  - Información comercial
  - Datos económicos
  - Non se tratan datos especialmente protexidos
 • POR CANTO TEMPO CONSERVAREMOS OS TEUS DATOS?
  Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación coa entidade e non se solicite a súa supresión polo interesado, serán conservados conforme aos prazos legais establecidos na lexislación aplicable, tomando como referencia a última comunicación.
 • A QUE DESTINATARIOS SE COMUNICARÁN OS TEUS DATOS?
  Os datos recollidos non serán cedidos ou tratados por terceiras persoas, sen o previo consentimento do cliente, salvo naqueles casos nos que for imprescindible para a correcta prestación do servizo ou exista unha obrigación legal. Con todo, moitas ferramentas que utilizamos para xestionar os teus datos son contratados por terceiros. Para prestar servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da actividade, aspamite.org comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade:
  Google Analytics: un servizo analítico de web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza " cookies", que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar a aspamite.org a analizar o uso que fan os usuarios do sitio web. A información que xera a cookie acerca do seu uso (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.
  Hosting:
  Asesoría/Xestoría:
  Plataforma web:
  Email marketing:
  NAVEGACIÓN
  Ao navegar por aspamite.org pódense recoller datos non identificables, que poden incluír, direccións IP, localización xeográfica (aproximadamente), un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, e outros datos que non poden ser utilizados para identificar o usuario. Entre os datos non identificativos están tamén os relacionados aos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiros. Esta web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:
   Google analytics
   Facebook inside
  Utilizamos esta información para analizar tendencias, administrar o sitio, rastrexar os movementos dos usuarios ao redor do sitio e para recompilar información demográfica sobre a nosa base de usuarios no seu conxunto.
  SEGREDO E SEGURIDADE DOS DATOS
  aspamite.org comprométese no uso e tratamento dos datos incluídos persoais dos usuarios, respectando a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do mesmo, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e adaptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de conformidade co establecido na normativa vixente de protección de datos. Esta web inclúe un certificado SSL. Trátase dun protocolo de seguridade que fai que os teus datos viaxen de maneira íntegra e segura, é dicir, a transmisión dos datos entre un servidor e usuario web, e en retroalimentación, é totalmente cifrada ou encriptada. aspamite.org non pode garantir a absoluta inexpugnabilidade da rede internet e por tanto a violación dos datos mediante accesos fraudulentos a eles por parte de terceiros. Con respecto á confidencialidade do procesamento A EMPRESA asegurarase de que calquera persoa que estea autorizada para procesar os datos do cliente (incluído o seu persoal, colaboradores e prestadores), estará baixo a obrigación apropiada de confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal). Cando se presente algún incidente de seguridade, ao darse conta A EMPRESA deberá notificar ao Cliente sen demoras indebidas e deberá proporcionar información oportuna relacionada co incidente de Seguridade tal como se coñeza ou cando o Cliente o solicite razoablemente.
 • EXACTITUDE E VERACIDADE DOS DATOS
  Como usuario, es o único responsable da veracidade e corrección dos datos que remitas a aspamite.org exonerando á EMPRESA de calquera responsabilidade respecto diso. Os usuarios garanten e responden, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.
 • ACEPTACIÓN E CONSENTIMENTO
  O usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte da EMPRESA na forma e para as finalidades indicadas nesta política de privacidade.
 • REVOGABILIDADE
  O consentimento prestado, tanto para o tratamento como para a cesión dos datos dos interesados, é revogable en calquera momento comunicándoo á EMPRESA nos termosestablecidos nesta Política para o exercicio dos dereitos ARCO. Esta revogación en ningún caso terá carácter retroactivo.
 • CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
  A EMPRESA resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.
 • CORREOS COMERCIAIS
  De acordo coa LSSICE, aspamite.org non realiza prácticas de SPAM, polo que non envía correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados ou autorizados polo usuario. En consecuencia, en cada un dos formularios que houbera na web, o usuario ten a posibilidade de dar o seu consentimento expreso para recibir o boletín, con independencia da información comercial puntualmente solicitada. Conforme ao disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de comercio electrónico, aspamite.org comprométese a non enviar comunicacións de carácter comercial sen identificalas debidamente. De parte do equipo que formamos A EMPRESA agradecémosche o tempo dedicado en ler esta política de privacidade.